Převodník PXN, vstup/výstup dle zadání, nap.rozšířené

NAPÁJENÝ PŘEVODNÍK S AKTIVNÍM VÝSTUPEM

  • číslicový přenos A/D a D/A
  • zpracovává vstupní i výstupní signál obou polarit (bipolární, unipolární i absolutní hodnota)
  • možnost měření absolutní hodnoty a invertování signálu
  • přímé měření napětí do ±1000V DC (Vámi požadovaný rozsah si napíšete, při objednávání v košíku)
  • přesnost <0,1%
  • časová konstanta <1ms, volitelná až na 300ms
  • izolační pevnost vstup/výstup/napájení 4kV
  • širokopásmový zdroj napájení v rozsahu 19..300VDC & 90..250VAC

Modul slouží k měření stejnosměrných proudových nebo napěťových signálů. Vstupní signál převádí na galvanicky oddělený unifikovaný výstupní signál , který si určí uživatl v objednávce, (např. 4..20mA, 0..20mA, 0..±20mA, 0..10V, 2..10V, 0..±10V, atd.). Je schopen zpracovat stejnosměrné signály v rozsahu napětí ±10mV až ±1000V. Typické je použití modulu pro měření signálů z bočníků a z děličů vysokého napětí. Výstup z převodníku je aktivní signál galvanicky oddělený od vstupu i od pomocného napájecího zdroje.

Parametry výrobku:

Vstup převod. v rozsahu 0..1000V hodnotu zadá uživatel|0..500V hodnotu zadá uživatel|±1000V hodnotu zadá uživatel|±500V hodnotu zadá uživatel|na objednávku hodnotu zadá uživatel
Výstup převodníku 0..20mA, 4..20mA, 0..10V, 0..1V, +/-10V, 0..10mA, 0..5mA, 0..1mA, 0..2.5mA, +/-20mA, +/-5mA, +/-1mA, absolutní hodnota na obj. zadá uživatel, jiné oboupolaritní na obj. zadá uživatel, vyrábí se na objednávku
Napájení převodníku 19..300Vdc a 90..250Vac
Výrobce Rawet
Ke stažení: PXN_PX24_Eximus.pdf
Cena: 2590 Kč (bez DPH)
Cena: 3134 Kč včetně DPH 21 %
Do košíku

Volitelné příslušenství

Id: 11767,