Kapilární teploměry

Kapilární teploměr, je tlakový teploměr určený k měření teploty v soustavách, kde místo snímání teploty není totožné s místem odečtu.
Teploměr je tvořen trubicí ve tvaru Archimedovy spirály, která se působením vnitřního přetlaku rozmotává a tím koná rotační pohyb. Rotační pohyb přímo úměrný vnitřnímu přetlaku je přenesen na ručičku, která ukazuje na stupnici naměřenou hodnotu. Vnitřní přetlak úměrný teplotě se vyvozuje teplotní roztažností kapaliny v čidle, které je se spirálou spojeno kapilárou.
Montáž teploměru se provádí nasunutím hlavice teploměru do otvoru dle příslušného rozměrového náčrtu a umístěním teploměrového čidla do jímky. Těleso teploměru je možno umístit v libovolné poloze. K zamezení rozkmitání kapiláry během provozu je nutné upevnění minimálně v dalších dvou bodech přibližně rovnoměrně rozložených v délce kapiláry. Nejmenší povolený poloměr ohybu spojovací kapiláry je 5 mm. V provozu nevyžaduje žádnou údržbu.

Nalezeno 25 záznamů.