Přístrojové měřící transformátory se dělí na dvě skupiny:     Prodouvé  a  Napěťové

Přístrojové transformátory proudu pro nízké napětí

Přístrojové transformátory proudu pro nízké napětí jsou určeny k použití v rozvodných zařízeních nízkého napětí se jmenovitými proudy do 10 000 A. Transformátory splňují požadavky ČSN, mezinárodních doporučení i řady zahraničních norem. Jsou samozřejmě schváleny Českým metrologickým institutem jako měřidla.

Přístrojové transformátory proudu nízkého napětí jsou určeny k použití v rozvodných zařízeních nízkého napětí (s izolačním napětím do 720 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí 1 - 2500 A. Standardní hodnota jmenovitého sekundárního proudu transformátoru je 5 A, lze však dodat i provedení se sekundárním proudem 1 A. Třídy přesnosti 0.5; 0.5S;  1  a  3 jsou určeny pro účely měření; tyto transformátory mají nadproudové číslo FS5, FS10 popřípadě jiné. Podle konkrétního požadavku odběratele lze dodat i transformátory v laboratorních třídách přesnosti (0,1;  0,2; 0,2S) nebo v třídách přesnosti 5P či 10P pro obvody jištění s větším nadproudovým činitelem. Je taktéž možné vyrobit transformátory s rozšířeným proudovým rozsahem (120%, 150%, 200%).

Transformátory jsou zapouzdřeny v plastovém pouzdře z vysoce kvalitního nehořlavého plastu.

Použité materiály odpovídají tepelné třídě E.

Sekundární svorky s kontaktními šrouby umožňují připojení vnějších obvodů vodiči maximálního průřezu 5 mm2 (průměr drátu 2,5 mm). Sekundární svorky je možné zakrýt průhledným plastovým krytem a následně zaplombovat.

Transformátory splňují požadavky ČSN EN 60044-1 a mezinárodní normy IEC 60044-1 , jakož i většiny zahraničních norem. Typové řady transformátorů jsou schválené pro měření a účtování spotřeby elektrické energie Českým metrologickým institutem. Transformátory třídy přesnosti 0,5; 0,5S; 0,2 a 0,2S je možné dodat ověřené v Autorizovaném metrologickém středisku). Transformátory CLA jsou seizmicky odolné a vhodné pro použití v jaderných elektrárnách (podle kategorizace zařízení ETE vyhovují kategorii 1a).

Popis průběhu nadproudové křivky chyb měřících proudových transformátorů

 

Třídy přesnosti transformátorů proudu
Třída
Chyba proudu [ +/- % ] při % In
Chyba úhlu [ +/- minut ] při % In
 
1%
5%
20%
50%
100%
120%
1%
5%
20%
50%
100%
120%
Měřicí transformátor
 
0,2S
0,75
0,35
0,20
-
0,20
0,20
30
15
10
-
10
10
0,2
-
0,75
0,35
-
0,20
0,20
-
30
15
-
10
10
0,5S
1,50
0,75
0,50
-
0,50
0,50
90
45
30
-
30
30
0,5
-
1,50
0,75
-
0,50
0,50
-
90
45
-
30
30
1
-
3,00
1,50
 
1,00
1,00
-
180
90
-
60
60
3
-
-
-
3,00
3,00
3,00
-
-
-
120
120
120
Jistící transformátor
 
5P(n)
-
3,00
1,50
-
1,00
1,00
-
180
90
-
60
60
10P(n)
-
-
-
3,00
3,00
3,00
-
-
-
120
120
120

 

Vlastní spotřeba Cu vedení při 5 A
 
1m
2m
3m
4m
5m
6m
7m
8m
9m
10m
2,5 mm2
0,36
0,71
1,07
1,43
1,78
2,14
2,50
2,86
3,21
3,57
4 mm2
0,22
0,45
0,67
0,89
1,12
1,34
1,56
1,79
2,01
2,24
6 mm2
0,15
0,30
0,45
0,60
0,74
0,89
1,04
1,19
1,34
1,49
10 mm2
0,09
0,18
0,27
0,36
0,44
0,54
0,63
0,71
0,80
0,89
 
 
Vlastní spotřeba Cu vedení při 1 A
 
10m
20m
30m
40m
50m
60m
70m
80m
90m
100m
1 mm2
0,36
0,71
1,07
1,43
1,78
2,14
2,50
2,86
3,21
3,57
2,5 mm2
0,14
0,29
0,43
0,57
0,72
0,86
1,00
1,14
1,29
1,43
4 mm2
0,09
0,18
0,27
0,36
0,45
0,54
0,63
0,71
0,80
0,89
6 mm2
0,06
0,12
0,18
0,24
0,30
0,36
0,42
0,48
0,54
0,60
10 mm2
0,04
0,07
0,11
0,14
0,18
0,21
0,25
0,29
0,32
0,36

 

 

Schéma zapojení transformátorů: Schéma zapojení transformátorů

 

 

Transformátory proudu s více průvleky primárního vodiče:

U menších proudů (do cca 50 A) a malých napětí (až 600 V) může být dosaženo úspory nákladů tím, že se místo transformátorů proudu závitového provedení použije jednozávitových násuvných transformátorů s vhodně zvoleným vyšším primárním jmenovitým proudem. Primární vodič se provleče jednou nebo vícekrát jednozávitovým transformátorem proudu. Tímto způsobem se mohou přizpůsobit různé poměry převodu proudu podle daných okolností.

Primární

jmenovitý

proud [A]

Počet

průvleků

Pro měření

prim. jm.

proudu

50

1

50

2

25

5

10

10

5

100

1

100

2

50

4

25

5

20

10

10

20

5

150

1

150

2

75

3

50

5

30

6

25

10

15

15

10