Plynový filtr PFM

 

1. POUŽITÍ 

Filtr je určen pro odlučování tuhých mechanických nečistot z protékající plynné pracovní látky v regulačních stanicích plynu dle ČSN EN 12186, ČSN EN 12279 a měřících stanicích plynu dle ČSN EN 1776.  Pracovní látkou je zemní plyn dle ČSN 38 6110.

Filtr splňuje technické požadavky na zařízení pro filtraci plynu dle ČSN EN 12186, ČSN EN 12279, TPG 605 02, TPG 609 01 a TPG 959 01.

Filtr není stanoveným tlakovým zařízením ve smyslu nařízení vlády č. 182/1999 Sb. Pevnostní výpočet je proveden dle ČSN 69 0010.

2. POPIS ZAŘÍZENÍ

Filtr je tvořen tělesem čtvercového průřezu, na jehož spodní straně je otvor pro vstup plynu a na boční straně pro výstup plynu. Těleso je uzpůsobeno pro zabudování mezi dvě příruby technologické řady. V horní části je umístěno víko zatěsněné O-kroužkem, umožňující kontrolu a výměnu keramické filtrační vložky umístěné uvnitř trubkového tělesa. Keramická filtrační vložka je uchycena k víku pomocí svorníků. Filtr je dodáván bez výstroje pro měření tlakové ztráty, je však vybaven příslušnými vývody zaslepenými zátkami.

3. TECHNICKÉ PARAMETRY

Pracovní teplota (°C): – 20 až + 40
Filtrační látka: keramická filtrační vložka
Frakční odlučivost: 94,0 % pro částice >= 5 µm
Dovolená tlaková ztráta (kPa): 150