Analogové(ručkové) měřicí přístroje do panelu a rozvaděčů

Rozvaděčové přístroje se používají pro měření elektrických veličin v elektrárnách a  rozvodnách elektrické energie, ve výrobních technologických zařízeních nebo elektrických rozváděčích. Jsou konstruovány podle nejnovějších bezpečnostních předpisů EN 61010-1 a ustanovení o shodě (CE).

 • Ampérmetry a voltmetry
 • Ampérmetry s vlečným ukazovatelem
 • Kmitoměry
 • Měřiče účiníku
 • Měřiče výkonu
 • Synchronizační přístroje
 • Hlásiče mezních hodnot
 • Počitadla provozních hodin
 • Ukazatele polohy sepnutí
 • Příslušenství k rozváděčovým měřicím přístrojům
 • atd..

 

Feromagnetické rozvaděčové přístroje - zde v odkazu podle rozměrů

Magnetoelektrické rozvaděčové přístroje - zde v odkazu podle rozměrů