Zajišťujeme kalibraci měřících přístrojů a zařízení v krátkých dodacích termínech,
včetně oprav a seřízení.