ALF10 měřič malých odporů

ALF-10 je přenosný mikroprocesorem řízený přístroj pro měření přechodových odporů a úbytku napětí střídavým proudem vyšším než 10A. Při konstrukci byl kladen důraz na jednoduchost obsluhy a současně vysoký komfort práce.

  • Měření je zahájeno po přiložení měřicích hrotů k měřenému objektu a může být automaticky ukončeno časovačem po uplynutí nastavené doby.
  • Na displeji zůstává zobrazena minimální hodnota odporu nebo úbytku napětí.
  • Odpor měřicích šňůr je možno zkalibrovat.
  • Přístroj zobrazuje velikost měřicího proudu a akusticky i opticky indikuje proud menší než 10 A.
  • Lze nastavit průřez měřeného ochranného vodiče - při měření úbytku napětí ALF 10 upozorní na překročení povolených hodnot dle ČSN EN 60 204-1.
  • Měřené hodnoty i hlášení jsou zobrazovány na velkém alfanumerickém displeji, který je pro dokonalou čitelnost podsvětlen a má možnost nastavení kontrastu.
  • Všechny nastavené hodnoty jsou ukládány do paměti přístroje a zůstávají zde zachovány i po jeho vypnutí.

Měřené parametry a odpovídající normy:

  • odpor v rozsahu 0,00 ohm až  1,50 ohm
  • úbytek napětí v rozsahu 0,00 V až 4,50 V

Přístroj splňuje požadavky norem ČSN EN 61010-1, ČSN EN 61557-1 a norem pro elektromagnetickou kompatibilitu

Přechodový odpor

Rozsah [ohm]

Rozlišovací schopnost [W]

    Přesnost měření
referenční podmínky

Přesnost měření
pracovní podmínky

0,00 ... 1,50

0,01

± (2,5 % z MH + 4D)

± (5 % z MH + 4D)

Výstupní napětí naprázdno                              6,5 V
Zkratový proud                                                  >10 A

Úbytek napětí

Rozsah [ V ]

Rozlišovací schopnost [ V ]

Přesnost měření
referenční podmínky

Přesnost měření
pracovní podmínky

0,0 ... 4,5

0,1

± (2,5 % z MH + 4 D)

± (5 % z MH + 4 D)

MH - měřená hodnota, D - digit

Napájení                                               230 V ±10 % / 50 Hz
Displej                                                  alfanumerický, 2×8 znaků
Rozměry                                               155×135×65 mm
Hmotnost                                             asi 950 g
Třída ochrany                                      II (dvojitá izolace)
Kategorie přepětí                                II

Rozsah dodávky: ALF 10,  2ks měřicí šňůry (2m a 5 m), kalibrační list, záruční list

 

 

Internetová cena e-shopu po slevě:

Parametry výrobku:

Výrobce Illko
Ke stažení: ALF10.pdf
Cena: 10440 Kč (bez DPH)
Cena: 12633 Kč včetně DPH 21 %
Do košíku

Volitelné příslušenství

Id: 12653,   ID_Pohoda : 3045,