MS6D datalogger ústředna 16kan.

MS6D je měřicí a záznamová ústředna, která umožňuje:
•měřit a zpracovávat 1 až 16 vstupních veličin
•16 softwarově programovatelných vstupů
•každý z 16 kanálů nabízí možnost nastavení virtuálního kanálu (počítatelný)
•pořizovat autonomní časový záznam měřených veličin
•vytvářet alarmové stavy
•na základě vzniklých alarmů vykonávat další akce (akustická, optická signalizace, ovládání reléových výstupů, vysílání SMS zpráv, ovládání telefonního hlásiče, předávání zpráv pomocí různých protokolů Ethernetového rozhraní atd.)
•on-line monitorovat naměřené hodnoty a stavy

Každý z 16 kanálů nabízí:
•nezávislé nastavení hystereze, zpoždění
•nastavení až čtyř podmínek pro vznik poplachu

Alarmování prostřednictvím:
•GSM modemu
•Emailové zprávy
•Telefonního dialeru
•Integrovaného bzučáku
•Externí sirény nebo světla
•Sepnutí relé

Použití:
•potravinářský průmysl - HACCP
•farmaceutický průmysl
•transfúzní stanice, lékárny
•datová centra, serverovny
•vytápění, klimatizace, chlazení
•energetický management budov
•skladové hospodářství
•výzkum a vývoj

Záznamové ústředny jsou určeny pro měření, záznam, vyhodnocení a následné zpracování vstupních elektrických veličin, které podléhají relativně pomalým změnám (>1s). Ve spojení s patřičnými snímači a převodníky jsou vhodné pro monitoring fyzikálních veličin.

Zařízení obsahuje kalibrační list od výrobce s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025. Kalibrační list je vždy dle osazených modulů. Pokud je zákazníkem udána požadovaná konfigurace vstupů ústředny, kalibrační list dokládá kalibraci vstupů dle této požadované konfigurace - maximálně jeden rozsah pro každý ze 16 vstupů.

Technické parametry Hodnota
Celková kapacita paměti 2MB (až 480 000 naměřených údajů)s)
Typ paměti vnitřní zálohovaná SRAM paměť
Způsob ukládání dat do paměti necyklický - po zaplnění paměti se záznam zastaví; cyklický - po zaplnění paměti se nejstarší hodnoty přepisují novými
Interval záznamu individuálně nastavitelný pro každý vstupní kanál od 1 sekundy do 24 hod
Údaj o čase zálohované hodiny reálného času s rozlišením 1s
Rozlišení AD převodníku - analogové kanály 16 bitů, doba převodu cca 60ms/kanál
Komunikační rychlosti 9600, 19200, 57600, 115200 Bd, 230400* Bd
(* pro USB, Ethernet)
Napájení 24Vdc, odběr samotné ústředny cca 80mA
Rozsah provozní teploty ústředny 0 až +50°C
Rozměry včetně konektorů 215 x 225 x 44 mm (Š x H x V)
Krytí IP20
Hmotnost cca 800 g
Záruka 2 roky
Cena: 22222 Kč (bez DPH)
Cena: 26889 Kč včetně DPH 21 %
Do košíku

Id: 13858,